Latvijas Kvalitātes biedrība (KVALB) ir kvalitātes jomas profesionāļu, aktīvistu un entuziastu apvienība
KVALB logo redzamās trīs bultas izsaka biedrības darbības pamatprincipus:
*Kompetence  *Konkurētspēja  *Kopdarbība

titulb

Biedri ir fiziskas un juridiskas personas.

Ko Latvijas Kvalitātes biedrība piedāvā saviem biedriem?

 • Bezmaksas dalību biedrības rīkotajos informatīvajos pasākumos
 • Dalību interešu grupās un pieredzes apmaiņas pasākumos
 • Regulāru informāciju e-pastā par biedrības rīkotajiem pasākumiem
 • Iespēju biedrības mājas lapā www.kvalb.lv:
  • uzzināt informāciju par aktualitātēm kvalitātes jomā Latvijā un pasaulē,
  • saņemt un dalīties ar aktuālu informāciju/rakstiem/atsauksmēm par kvalitātes jautājumiem,
  • Forumā: diskutēt un rast risinājumu aktuāliem ar kvalitāti saistītiem jautājumiem
 • Atlaides biedrības biedriem:
  • piedaloties citos, ar biedrības līdzdalību organizētos pasākumos, apmācību kursos, konferencēs,
  • izvietojot reklāmu biedrības mājas lapā,
  • ievietojot sludinājumus biedrības mājas lapā
 • Iespēju paplašināt savas teorētiskās un praktiskās zināšanas, izmantojot biedrības bibliotēku
 • Iespēju paplašināt kontaktu loku, tiekoties ar nozares profesionāļiem un praktiķiem
 • Aktīvi līdzdarboties, ierosinot pasākumus, tēmas, diskusijas, pieredzes apmaiņas pasākumus, palīdzot sasniegt biedrības mērķus un realizēt savas idejas

Šī mājas lapa ir pilnveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas un Latvijas valsts finansiālu atbalstu (Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009-2014 programmas "NVO fonds" apakšprogrammas "NVO darbības atbalsta programma" projekta „Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību” (Nr.2012.EEZ/DAP/MIC/061/3/R/057) ietvaros)
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
www.sif.gov.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org
sif-kras-eez